Colofon

Delft Design History beschrijft de geschiedenis van de faculteit Industrieel Ontwerpen. De school begon in de jaren zestig met bescheiden middelen, een paar docenten en twee studenten. De faculteit is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderwijs- en research instelling. In al die jaren werden hevige debatten gevoerd over verschillende manieren van ontwerponderwijs, ontwikkelde de medewerkers het wetenschappelijke onderzoek in allerlei richtingen en verhuisde de faculteit van een kleine zolder, via allerlei locaties naar een groot eigen gebouw in het hart van de TU campus.

Deze site is een kennismaking met 45 jaar ontwerponderwijs en -onderzoek en met de mensen die hierbij betrokken waren. De website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de faculteit Industrieel Ontwerpen.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over de website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Ook als u aanvullende of interessante teksten en/of foto’s voor ons heeft. Mail naar delftdesignhistory@tudelft.nl.

Redactie

De redactie van deze website is in handen van de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. De teksten zijn geschreven door prof. Timo de Rijk, het beeldmateriaal is verzorgd door Carlita Kooman. De bouw en vormgeving van de website is gedaan door Menno Luitjes, in overleg met Jaap van Grinsven en Carlita Kooman.

Contact: delftdesignhistory@tudelft.nl

Geraadpleegde literatuur

– Arthur O. Eger, Van het eerste uur, Grondleggers van de Faculteit Industrieel Ontwerpen, november 2004,
– Gert Staal en Hester Wolkers, Holland in Vorm, Hoofdstuk De Opleidingen door Jeroen van den Heuvel, p. 180-195, 1987,
– Papieren- en Keuze Patronen door de jaren heen,
– Archiefstukken van de faculteit.

Auteursrechten
Het auteursrecht van deze website ligt bij de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. De faculteit geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van deze website. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren. U moet zich hierbij wél houden aan deze voorwaarden:

– Bij hergebruik moet u altijd verwijzen naar de authentieke bron (deze website);
– Bij hergebruik moet u altijd de datum van extractie (het kopiëren en hergebruiken) vermelden.

Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden opgeslagen of overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Beeldmateriaal
Het gebruikte beeldmateriaal op deze website is eigendom van de faculteit, of is direct via de betrokken partijen verkregen. De factulteit heeft haar uiterste best gedaan om de rechtmatige eigenaar van de beelden te achterhalen en het gebruik van dit beeldmateriaal af te stemmen. Mochten de rechtmatige eigena(a)r(en) moeite hebben met het gebruik van het beeldmateriaal op deze website, dan kunnen zij contact opnemen met de redactie.

Eerste verschijningsdatum: juni 2015