Met de herwonnen zelfstandigheid leek de faculteit zich opnieuw te moeten uitvinden. De organisatie maakte zich op voor een verhuizing naar een in de ogen van velen kolossaal gebouw aan de Landbergstraat. Ook het curriculum ging in fases drastisch op de schop. Allereerst werd het oude Bachelorprogramma aangepakt in een ultieme poging om een waaier aan uiteenlopende vakken en disciplines in een geïntegreerd programma aan te bieden. In 2006 werden drie nieuwe Masteropleidingen gevormd, die zowel de oude disciplines en zelfs vakgroepen weerspiegelden als de nieuwe ontwikkelingen herbergden. Deze (Engelstalige) Masters zijn Design for Interaction (DfI), Integrated Product Design (IPD) en Strategic Product Design (SPD). De gezondheidszorg bleef een aparte en krachtige specialisatie.

De nieuwe behuizing was een omgebouwde werkplaats, waarmee de faculteit een indrukwekkende en multifunctionele entreehal tot zijn beschikking had. Uiteindelijk kwamen in de hal comfortabele werkplekken met tafels en laptops op de plaatsen van de werkbankjes met nijver zagende en vijlende eerstejaars. In de hal konden ook grote manifestaties worden gehouden. De gemengde populatie van de faculteit IO bleek elk jaar tijdens verschillende feesten weer een onweerstaanbare aantrekkingskracht te hebben op de andere Delftse studenten.

“Waar ooit studenten stonden te vijlen en zagen staan nu werkplekken met laptops”

Centrale hal met werkbanken, ca. 2010

De aanpassing van de hal was symbolisch voor de veranderingen van het onderwijs aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. De opleiding was ooit begonnen met een enkele hoogleraar en een enthousiaste staf van praktijkmensen met veelal een technische achtergrond. De faculteit wist zich na 2000 steeds duidelijker een plaats te verwerven in de internationale wetenschappelijke wereld. Een sterke toename van theoretische inzichten werd gekoppeld aan ideeën over de ontwerper die niet zozeer kennis had van ontwerp en techniek van een product, maar zich vooral ook een oordeel kon vormen over wat er gemaakt moest worden en hoe het nieuwe ontwerp in de samenleving zou functioneren.

Na 2000 zou een jonge generatie hoogleraren nieuwe ontwerprichtingen verkennen. De afdeling Marketing en Innovatiemanagement groeide en leverde met hoogleraren als Jan Schoormans en Eric Jan Hultink een bijdrage aan een marktgerichte productontwikkeling. Vanuit de semantiek ontwikkelden zich ideeën over design en ervaring en over design in een sociaal-culturele context. Deze ideeën zijn door onderzoeksgroepen onder aanvoering van Paul Hekkert en later Pieter Desmet en Pieter Jan Stappers succesvol toegepast in onderwijs en onderzoek.

Afstudeerproject Alec Momont, Ambulance-drone onder leiding van prof. Richard Goossens, 2014